PRAXILAB

Idź do spisu treści

Menu główne:

Indywidualna Terapia zespołu Aspergera
-      Trening gotowości akademickiej dla młodzieży
-      Poznawczo-behawioralny trening wartości i postaw
-        Trening komunikacji werbalnej i niewerbalnej
-        Kształtowanie umiejętności społecznych
-        Stymulacja lewo-półkulowa i synchronizacja półkul mózgowych
-        Trening empatii
-        Trening samokontroli i samoregulacji zachowania
-        Trening kreatywności i twórczości
-        Kreowanie pasji i zainteresowań wolnych od fiksacji i stereotypii

Psychoedukacja i wsparcie w obszarze zespołu Aspergera u dziewczynek i kobiet

Warsztaty, szkolenia i treningi indywidualne z zakresu:
- kompetencji osobistych i społecznych
- kompetencji akademickich
- stymulowania kreatywności i pomysłowości
- komunikacji interpersonalnej
- analizy transakcyjnej E. Berne (stany JA, analiza transakcji, analiza gier) 

Kompetencje akademickie
Jeśli poszukujesz: 
- unikalnego doświadczenia
 potwierdzenia tożsamości
- wyjątkowości osadzonej w teraźniejszości 
- prawdy o sobie 
- balansu: pasji i pracy 

Jeśli jesteś zorientowany na:
- JA w centrum własnego świata
- efektywność
- praktykę
-przydatność
- różnorodność
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego