PRAXILAB

Idź do spisu treści

Menu główne:

Terapia pedagogiczna
Socjoterapia 
Indywidualna terapia zespołu Aspergera
Doskonalenie kompetencji kluczowych 

1. Uczenie umiejętności społecznych (komunikacja, empatia, współpraca) - TUS
    - sekwencyjny trening indywidualny 

2. Doskonalenie umiejętności osobistych (motywacja, samokontrola, samoświadomość, kreatywność, zainteresowania) 
    - sekwencyjny trening indywidualny  

3. Trening umiejętności akademickich (praca z tekstem, selekcja informacji, radzenie sobie ze zmiennością i stresem,)  
    - mentoring i coaching akademicki 

4. Specjalistyczne usługi terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze:
    - realizacja programów terapeutycznych
    - edukacja indywidualna 
    - specjalistyczna opieka w środowisku domowym
    - obserwacja dziecka w naturalnym otoczeniu
    - konsultacje merytoryczne dla rodziców i nauczycieli (wsparcie, szkolenia, coaching rodzicielski) 

Ceny dla poszczególnych usług są ustalane indywidualnie i zależą głównie od lokalizacji w regionie (odległość od Katowic), charakteru zajęć (szkolenie, mentoring, trening) oraz wielkości realizowanego pakietu. 

usługi mobilne - z dojazdem do klienta 
maj 2019 - stacjonarnie Sosnowiec, ul. Ostrogórska 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego