Kompetencje społeczne - PRAXILAB

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kompetencje społeczne/interpersonalne:
1.    Komunikacja,  w tym asertywność
2.    Współpraca
3.    Odpowiedzialność społeczna
4.    Rozwiązywanie konfliktów
5.    Empatia
________________________________________________________________________________________

KOMUNIKACJA 

Mowa (język, słowa …) to nie tylko wyrażanie, lecz nadawanie rzeczom znaczenia! 

„Narzędziem poznania jest język. W języku ujawnia się inteligencja lub jej brak”.
E. Nęcka
____________________________________________________________________
Komunikowanie
–jako transmisja, czyli przekazywanie informacji
–jako rozumienie (rozumiemy innych, a oni nas)
–jako oddziaływanie 
–jako łączenie (tworzenie wspólnoty) 
–jako interakcja 
–jako wymiana, np. wymiana znaczeń
–jako składnik procesu społecznego 
____________________________________________
Style komunikowania się:
  • współpracujący (partnerski)
  • dominujący (zhierarchizowany)
  • manipulacyjny

W zależności od cech odbiory i jego relacji z nadawcą możliwe są różne typy reakcji na komunikaty:
  • uległa
  • agresywna
  • asertywna
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego