O Mnie - PRAXILAB

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

dr Joanna Czech-Rogosz


Jestem doświadczonym terapeutą zespołu Aspergera, psychopedagogiem, coachem, trenerem biznesu, neurodydaktykiem i naukowcem. Zawodowo pracuję jako adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.  Jestem też certyfikowanym trenerem kompetencji ekonomicznych i akademickich. Zdobyłam kwalifikacje na poziomie międzynarodowym, zgodne z ósmym /najwyższym/poziomem ERK /Europejskiej Ramy Kwalifikacyjnej/, co potwierdza uzyskany przez mnie dyplom.
 
Specjalistyczną i interdyscyplinarną wiedzę, udokumentowaną licznymi certyfikatami, oraz bardzo bogate i wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi, przekładam na rozwiązania użyteczne i praktyczne.
Od ponad 40 lat funkcjonuję w środowisku osób z zespołem Aspergera. Znam z praktyki i doświadczenia sposoby funkcjonowania aspergerowców w wieku od 7 do 75 lat. W pracy z nimi szlifowałam mój warsztat i narzędzia terapeutyczne.
Doświadczenie zawodowe:
 • terapia zespołu Aspergera
 • treningi dla młodzieży (kompetencje miękkie)
 • edukacja ekonomiczna (jako wykładowca, pedagog, trener, coach)
 • coaching bizesowy i life coaching dla kadry zarządzającej 
 • organizacja i zarządzanie projektami
 • organizacja szkoleń, wydarzeń i konferencji 
 • międzynarodowe projekty szkoleniowo-edukacyjne (jako mentor i konsultant) 
 • dydaktyka dzieci i młodzieży (w ramach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz programów EUD, AME i ELiT 
 • współpraca z mediami 
 • współpraca ekspercka z biznesem 
 • autorstwo programów szkoleniowych dla biznesu i dydaktycznych dla potrzeb systemu edukacji
 • współautorstwo efektów kształcenia dla studiów akademickich
 • mentoring i tutoring akademicki
 • publikacje: monografia, redakcja i współredakcja kilku prac zbiorowych, dziesiątki artykułów w czasopismach i rozdziałów w książkach
Pasje:
 • Knitting - robótki na drutach - projektowanie i realizacje
 • Design wnętrz, kreacja przestrzeni
 • Hortus meus - Mój ogródek 
Zainteresowania: 
 • Kultury Dalekiego Wschodu: Chin i Indii
 • Neuronauki, kognitywistyka, filozofia 
 • Psychologia, pedagogika twórczości 
Certyfikowane szkolenia i warsztaty na poziomie uniwersyteckim, z polskim językiem wykładowym 
(w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu):
Terapia zespołu Aspergera - państwowe uprawnienia do specjalistycznej pracy z osobami ze spektrum autyzmu:  „Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi”
- Psychologia kliniczna i rozwojowa – wybrane zagadnienia
- Pedagogika specjalna
- Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera
- Zachowania nietypowe i strategie postępowania
- Wsparcie i współpraca z rodziną dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju
- Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dziecku z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w szkole i przedszkolu
- Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
- „Nauki kognitywne”
- „Neurobiologia i życie”
- „Myślenie”
- „Wokół depresji”
 
Certyfikowane kursy na poziom uniwersyteckim z angielskim i niemieckim językiem wykładowym:
 - Meine Schule transformieren“ – transformacja procesów edukacyjnych w kierunku rozwoju potencjału i aktywizacji  zespołu; Prof. Dr. Stephan Breidenbach, Prof. Dr. Geralda Hüthera, Moni Ben Larbi, Claudia Morten
 - „Prokrastination. Gegen chronisches Aufschieben!” – radzenie sobie z chronicznym odraczaniem aktywności, stymulowanie motywacji, regulacja procesów emocjonalnych, kontrola impulsów; Karlsruher Institut für Technologie, Lehrstuhl für Angewandte Psychologie
 -Social Innovation“ – rozwój, implementacja i skalowanie innowacji społecznych;  European Business School, Wiesbaden
 - „Changemaker – Social Entrepreneurship“ – tworzenie i rozwój przedsięwzięć społecznych;  Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel, Niemcy
 - „Wissenschaftliches Denken, Arbeiten und Schreiben“  metodyka pracy naukowej;   Fachhochschule Münster - University of Applied Sciences
 
Kursy i szkolenia niecertyfikowane (wybrane przykłady):
- „Employability Skills” – Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin
Einführung in die Arbeitspsychologie   wprowadzenie do psychologii pracy;  Fachhochschule Nordwestschweiz,  Hochschule für Angewandte Psychologie;  Prof. Dr. Heinz Schüpbach
- „Understanding Autism“ – zrozumieć autyzm; The University of Kent
Antropologia: biologia-kultura-umysł”; Copernicus Center for Interdisciplinary Studies, Kraków
- „Trzy obrazy świata”; Copernicus Center for Interdisciplinary Studies, Kraków
- „Zagadnienia psychiatrii i psychologii klinicznej”; Copernicus Center for Interdisciplinary Studies, Kraków
- „Ewolucja w kulturze”; Copernicus Center for Interdisciplinary Studies, Kraków
 
 
Patrz na gwiazdy,
a nie na światła przelatujących samolotów
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego